inspiration Published on January 20, 2020

Column Ben van Vrie: Economisch blijft Polen het goed doen!

Ben van de Vrie is vicevoorzitter van de bilaterale handelskamer Netherlands-Polish Chamber of Commerce (NPCC). In deze column vertelt hij over ondernemerschap in Polen en hoe de NPCC Nederlandse ondernemers kan helpen met uitbreiden van hun business naar Polen.  

In de laatste maanden wordt er veel gesproken over een dreigende recessie voor Europa en dan in het bijzonder voor Duitsland waar de groeicijfers sterk terugvielen. Je vraagt je dan toch even af wat het effect op Polen zal zijn en of daar al tekenen van te zien zijn.

Luxeprobleem in Polen, lage werkloosheid

De key financials voor Polen zijn al jaren goed op orde en de vooruitzichten voor 2020 zijn nog goed. Met een verwachte groei van ca 3% in 2020 zit Polen nog steeds in de Europese top. Ook de schuldpositie en het overheidstekort zijn binnen de Maastricht normen. Polen heeft wel een luxeprobleem, een erg lage werkeloosheid van ca 3.5%. Dat leidt in sommige regio’s al écht tot problemen en kan de groei lange termijn gaan beperken. We zien wel meer Polen terugkeren naar Polen om van de verbeterde arbeidsmarkt te profiteren en natuurlijk ook een enorme inflow van ca 1.5 mio Oekraïense gastarbeiders. Natuurlijk kan een diepe recessie Duitsland, Brexit en de mondiale handelsoorlog een impact hebben, maar de Poolse economie lijkt voldoende in staat dit op te vangen, ook al vanwege de stijgende binnenlandse consumptieve bestedingen als gevolg van het recente overheidsbeleid. Kortom macro nog niet zo veel aan de hand!

WEF global competitiveness rapport

Interessant is ook het recent uitgekomen WEF global competitiveness rapport, voor een meer strategische blik. Ook daar blijft Polen het goed doen en consolideert haar toppositie binnen CE. Met een goede macro situatie, het hoge opleidingsniveau, de verbeterende infrastructuur (ook op rail) en de hoge algemene veiligheid onderscheidt Polen zich positief van de andere CE-landen. Wel zijn er vragen bij de efficiëntie van het juridische framework, steeds meer overheidsregulering en de inefficiënte werking van de arbeidsmarkt. Vooral dat laatste baart zorgen, daar spelen de algehele vergrijzing, het complexe ontslagrecht en de lage mobiliteit binnen een Polen met grote regionale verschillen een grote rol. Kortom ook hier nog steeds positieve berichten maar wel extra attentie!

Verkiezingen

De verkiezingen zijn zoals verwacht weliswaar door PIS gewonnen maar de gevormde regering is een coalitieregering waarbij de economische paragraaf redelijk evenwichtig lijkt opgebouwd. Extra focus komt erop in Polen gegenereerde R&D en innovaties, dat opent ook weer kansen, bijvoorbeeld voor de windenenergie sector. Elro van de Burg, directeur NPCC, gaf daar op Offshore Energy Conference een mooie presentatie over.

“Witam i do zobaczenia” (Hallo en tot ziens) op ons kantoor in Nederland of in Warschau!

Ben van de Vrie

Vicevoorzitter NPCC