news Published on September 19, 2018

Polen Groeikampioen

Uit: Globe magazine  september 2018, geschreven door Martin van Buuren

Geen van de landen, die zich eind jaren ‘80 van het communistische juk bevrijdden,
deed het Polen na: 26 jaar economische groei, die zelfs niet werd onderbroken door
de financieel-economische crisis aan het eind van het vorige decennium. Tijdens het
hoogtepunt van deze crisis in 2009, het jaar dat het Bruto Binnenlands Product (BBP)
van de EU kromp met gemiddeld 4,9 procent, groeide de Poolse economie nog altijd met
1.6%, waarmee Polen het enige EU-land is dat tijdens de crisis niet in recessie belandde.

Ook anno 2018 lijkt de economische groei inPolen nog altijd niet te stuiten. In 2017 en in de eerste helft van 2018 groeide de economie met ruim 5%. Het land is inmiddels volgens sommige maatstaven de zesde economie van de EU, de 24ste economie mondiaal en sinds 2009 wordt het door de Wereldbank geclassificeerd
als hoog inkomensland. Belangrijke oorzaken voor dit aanhoudende Poolse economische succes zijn de grote binnenlandse afzetmarkt, het relatief gunstige ondernemingsklimaat (hoewel sinds vorig jaar de ontwikkelingen in de Poolse rechtsstaat toenemend zorgen baren), de strategische ligging tussen West- en Oost- Europa, een goed opgeleide en gemotiveerde beroepsbevolking en grootschalige investeringen, geco-financierd met vele tientallen miljarden euro’s aan EU-fondsen.

Het unieke van Polen is dat het land veel van de voordelen heeft van een opkomende markt, zoals een aanzienlijk potentieel voor verdere groei, relatief lage lonen en

Lees het volledige artikel over polen