news Published on October 29, 2018

Professioneel Polen

In de tweede week van oktober reisde een gevarieerd gezelschap onder leiding van minister Cora van Nieuwenhuizen af naar Polen voor een driedaagse handelsmissie Water en Logistiek. Een dag Wroclaw, een dag Warschau en een dag Gdansk. Jeroen Haver, international business manager voor NLinBusiness, was daarbij en deelt zijn indrukken. Hoe gaat bijvoorbeeld zo’n matchmaking waarbij verschillende partijen aan elkaar worden gekoppeld in zijn werk? Misschien zie je het zitten een volgende keer mee te gaan met een handelsmissie?

Duurzaam verschepen
(JH:) De meeste deelnemers aan deze handelsmissie zijn al ervaren op de Poolse markt; ze hebben een eigen vestiging of partner en zoeken vooral meer contracten. In dat opzicht werd bij de matchmaking vooral gefocust op overheden en businesspartners.

Logistiek ging het vooral om transporteurs die meer vervoer/lading en partners zoeken voor een multimodale link tussen Polen en Nederland. Diverse Nederlandse transportondernemingen hebben in Polen geïnvesteerd in overslagterminals waarbij lading op het spoor of de binnenvaart gezet kan worden. Dit is interessant voor Nederlandse en Poolse ondernemers die goederen verschepen tussen beide landen en dit op een duurzamere manier willen doen, zonder in te boeten op tijd en leverbetrouwbaarheid.

Minister Van Nieuwenhuizen was aanwezig om de nieuwe spoorterminal in Wroclaw die Polen met Rotterdam verbindt te openen. Ook waren topsectorleiders en kennispartners aanwezig om de Poolse transportsector te verleiden nog meer mee te doen aan de verduurzaming van de wereldwijde logistiek. Door het grote chauffeurstekort in Europa kijken overigens steeds meer transporteurs naar rail- en watergebonden oplossingen.

Nieuwe kansen
Aan de waterzijde was de delegatie meer een combinatie van bedrijven, regionale overheid en kennisspecialisten. Zij hopen enerzijds op meer contracten bij Poolse steden en zoeken anderzijds ook samenwerking met verschillende waterprogramma’s die nu in Polen lopen. Door kennisdeling ontstaan er nieuwe kansen voor Nederlandse ondernemers en zijn er ook projecten waar Nederland op haar beurt weer van kan leren. Nederlandse bedrijven in deze branche denken veelal in ketens en komen met integrale oplossingen; in Polen – waar de onderlinge samenwerking tussen publieke en private partijen nog niet zo ver is als in ons land – is men daar niet altijd even goed op voorbereid. Om tóch succesvol te kunnen zijn, hoor je Nederlandse ondernemers zeggen: ‘Bied naast je dienst of product óók een financieringsoplossing aan.’

Duitse ondernemers
(JH:) In de drie steden heb ik met diverse serviceproviders gesproken: er is veel focus op vertalen en tax/legal. De partijen die lid zijn van NPCC, de Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel, hebben over het algemeen een professioneler businessprofiel dan zij die dat (nog) niet zijn. De eerste groep spreekt goed Engels, de tweede groep minder. Veel serviceproviders die ik sprak, hebben ervaring met Duitse ondernemers en hebben een vergelijkbare verwachting bij Nederlanders.

Matchmaking
(JH:) NPCC heeft op verzoek van de RVO de matchmaking voor alle deelnemers voorbereid – zij hebben dat grondig gedaan met een uitgebreide intake aan Nederlandse zijde (e-mail, bel-interview). De manier waarop de matches waren ingericht oogde zeer professioneel, met aparte tafels voor Nederlandse partijen met vlaggetjes en naambordjes. Tafels stonden niet te dicht op elkaar en bij de deur hing een overzicht van tijden, plaatsen en partners. Het NPCC-team ontving alle Poolse gasten, begeleidde hen naar de juiste tafel en verzorgde een korte introductie in Pools en Engels).

Ik hoorde van de deelnemers veel tevredenheid over de voorbereiding en set-up. Het is uiteindelijk altijd afwachten of het tot een echte match komt, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Veel bedrijven die ik sindsdien sprak, zijn al weer teruggegaan naar Polen voor een follow-up of kregen een tegenbezoek in Nederland.

Formeler en meer verdeeld
(JH:) Nederland en Polen lijken in veel opzichten op elkaar: twee sterke economieën met een hoogopgeleide beroepsbevolking, een belangrijke land- en tuinbouwsector, havens en achterlandverbindingen. Maar er zijn ook verschillen: de (zaken)cultuur in Polen is formeler dan de onze, de welvaartsverdeling tussen stad en platteland is groter en ook de omgang tussen overheid en bedrijfsleven is afstandelijker.

Veel Poolse ondernemers weten goed te profiteren van de kansen die de Europese interne markt hun biedt, maar er zijn ook veel Poolse bedrijven teloorgegaan of overgenomen door krachtigere spelers uit West-Europa. Ik raad Nederlandse ondernemers aan rekening te houden met dit sentiment en zich goed voor te bereiden op de cultuur, mensen en economische sector.

Ook nieuwsgierig naar jouw kansen op de Poolse markt? Op onze website vind je onder “Warschau” een overzicht van events, beurzen en contacten die voor jou wellicht interessant zijn. Ook kunnen we je helpen als je meer wilt weten over zakendoen in Polen.