inspiration Published on June 27, 2019

Column Ben van Vrie: Ondernemerschap, vakmanschap en relaties zijn key in Polen

Ben van de Vrie is vicevoorzitter van de bilaterale handelskamer Netherlands-Polish Chamber of Commerce (NPCC). In deze column vertelt hij over ondernemerschap in Polen en hoe de NPCC Nederlandse ondernemers kan helpen met uitbreiden van hun business naar Polen.  

Ondernemerschap is iets wat ik in Polen altijd enorm heb gewaardeerd. Ook in de communistische tijd was Polen qua ondernemerschap het meest vrije land achter het IJzeren Gordijn. Ik herinner mij goed dat ik in het begin van de jaren ‘80 Polen bezocht. Mijn vader was destijds gastdocent aan de landbouwuniversiteit in Warschau. Tijdens ons verblijf op de universiteit bezochten wij ook private kwekerijen voor chrysanten, paprika’s en tomaten. Deze werden verrassend goed geleid tot mooie exportproducten, wat goed was voor de valuta in die tijd.

Dat ondernemerschap, gecombineerd met het aanwezige goede vakmanschap, heeft Polen enorm geholpen om na de grote omwenteling van 1989 een start als markteconomie te maken. Destijds werd het fundament gelegd van het huidige Poolse economische succes, zelfs in de crisisjaren 2007/2008 werd geen krimp genoteerd! De Poolse economie is nu met een Bruto Binnenlands Product (BBP) van ruim 465 miljard euro de grootste economie van Centraal- en Oost-Europa. Het land groeit goed en biedt veel kansen.

Al veel Nederlandse ondernemers vonden de weg naar Polen. Onze bilaterale handelsrelatie heeft geleid tot een omzet van meer dan 18 miljard euro en kent een zeer breed pakket. Van basislandbouwproducten tot zeer geavanceerde industriële goederen, maar ook steeds meer luxegoederen en diensten. Ook zo’n 3.000 Nederlandse ondernemers hebben geïnvesteerd in Polen met een gezamenlijk waarde van bijna 8 miljard euro. Dat zijn toch indrukwekkende cijfers!

Dat NLinBusiness Polen in het vizier heeft doet ons goed. Wij verheugen ons als NPCC om nauw samen te werken met NLinBusiness. In de huidige markt kan je als BV Nederland alleen onderscheidend zijn met een uitgekiende strategie waarbij kennis, relaties en een gezamenlijk optreden van overheid en bedrijfsleven essentieel zijn.

Als NPCC met vestigingen in Nederland en Polen zetten we daar dan ook vol op in. De NPCC is een bilaterale handelskamer met ruim 200 leden en veel activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten en organisatie van missies, maar ook met veel mogelijkheden voor individuele begeleiding en matchmaking. Het kunnen opbouwen en onderhouden van de juiste kennis en relaties is een belangrijke voorwaarde voor internationaal zakendoen. Juist op dat gebied heeft de samenwerking tussen NLinBusiness en NPCC ondernemers veel te bieden. De recente transport en watermissie met minister Van Nieuwenhuizen heeft dat weer bewezen.

Met ondernemerschap, het benodigde vakmanschap en met een focus op het bouwen van langdurige relaties met wederzijds voordeel tot doel, kun je in Polen veel bereiken. De markt is er. Aan ons om ondernemend Nederland te helpen om die kansen te verzilveren. Ik verheug me nu al op de volgende missie en matchmaking.

“Witam i do widzenia” op ons kantoor in Nederland of in Warschau!