Het NL Business Hub Netwerk is hét wereldwijde netwerk van, voor en door Nederlandse ondernemers. Het verbindt hen met lokale partners en Nederlandse collegaondernemers met praktische ervaring. Zo komen ze sneller tot internationaal succes. In deze nieuwe serie vertellen de directeuren van de verschillende NL Business Hubs over hun werk. Dit keer: Adrian Heymans, voorzitter van de Netherlands Polish Chamber of Commerce (NPCC).

Wat doen jullie precies?

‘De NPCC ondersteunt Nederlandse ondernemers bij hun expansie in of naar Polen. De bedrijven die hier al gevestigd zijn, brengen we in contact met Poolse of Nederlandse branchegenoten of potentiële zakenpartners. Daarnaast zijn we er voor Nederlanders die de eerste stap nog moeten zetten, die bijvoorbeeld een product of dienst hier op de markt willen brengen of op zoek zijn naar productiefaciliteiten.

Die tweede groep slinkt de laatste jaren wel wat. Vijfentwintig jaar geleden richtten we ons vooral op ‘beginners’, maar inmiddels zijn veel Nederlandse bedrijven al wel geworteld in Polen. We hebben zo’n tweehonderd leden, zowel Nederlands als Pools, zowel grote bedrijven als mkb. Ons netwerk strekt zich uit over overheidsinstanties en lokale, regionale en nationale ondernemings- en brancheorgansaties. Matchmaking en bemiddeling – in het geval er zakelijke geschillen ontstaan – zijn onze voornaamste taken.’

Hoelang bent u zelf al in Polen?

‘Mijn vader is eind jaren tachtig met zijn vastgoedonderneming naar Polen gegaan. In 1994 heb ik me bij hem gevoegd om hem te ondersteunen. Hij was een van de oprichters van de NPCC. Zelf ben ik bij deze organisatie betrokken geraakt toen m’n vader met pensioen ging. Een paar jaar geleden werd ik bestuurslid en afgelopen september ben ik gekozen tot voorzitter. In het dagelijks leven houd ik me nog steeds bezig met de ontwikkeling van woningen en commercieel vastgoed in Polen.’

Afgelopen december is de nieuwe regering aangetreden.

‘De rechts-conservatieve PiS-regering heeft plaatsgemaakt voor een coalitie van pro-Europese partijen. Dat heeft niet alleen het politieke, maar ook het vestigingsklimaat verbeterd. Onder de vorige regering twijfelden buitenlandse investeerders bijvoorbeeld over de stabiliteit van hun investeringen. Zouden eventuele geschillen wel objectief worden beoordeeld door de door de regering benoemde rechters? De sfeer is nu enorm veranderd.’

Waar liggen de businesskansen?

‘In de duurzame economie, zoals de energietransitie. Zo zijn er offshore windparken gepland in de Baltische Zee. Ook de logistiek voor elektrisch rijden zit in de lift. Daarnaast is de sciencemarkt in opkomst: steeds meer steden reserveren ruimte voor innovatie en high tech op industrieparken. Verder zijn hier grote logistieke centra. Polen is van oudsher een doorvoerland voor handel met het oosten, hoewel dit door de oorlog met Oekraïne natuurlijk wel wat afneemt. Tot slot is de woningbouw een enorme groeimarkt, en dan met name de huurmarkt. Na ruim veertig jaar communisme wilden de Polen lange tijd vooral een woning kopen, maar de jongere generaties hechten minder waarde aan eigendom en meer aan flexibiliteit.’

Zijn er culturele verschillen?

‘Ik woon hier al zo lang dat ik die verschillen eigenlijk niet meer zie. Maar als ik er even over nadenk: Polen zijn erg trots op hun land en hun geschiedenis, daar moet je als buitenlander niet aankomen. Ze onderhandelen ook op een andere manier.Nederlanders zijn meer gericht op consensus en eerder bereid om water bij de wijn te doen. Het helpt sowieso als de sfeer goed is. Dus je kunt beter een deal sluiten tijdens een lunch dan vanachter een bureau of computerscherm.’

Welke NPCC-evenementen staan er op het programma?

‘Omdat Polen zo groot is, hebben we het land opgedeeld in regio’s. In iedere regio is er maandelijks een borrel voor onze leden, in combinatie met bijvoorbeeld een bedrijfs- of universiteitsbezoek. Het Oranjebal is een jaarlijks evenement voor alle leden, waar geld wordt ingezameld voor een goed doel. Uit de coronatijd stammen nog de knowledge circles: maandelijkse online bijeenkomsten waar leden het laatste nieuws krijgen over een bepaald thema, zoals HR, accountancy of im- en export. Van 9 tot en met 12 april vindt er een handelsmissie plaats naar Polen, onder leiding van demissionair minister van Leeuwen voor Buitenlandse Handel en VNO-NCW-voorzitter Thijssen. Er doen Nederlandse bedrijven mee in de maakindustrie, agri-technologie en duurzame mobiliteit. Als NPCC hebben wij voor hen allemaal een of meer geschikte zakenpartners gezocht om het eerste gesprek mee aan te gaan. Ook na de missie kunnen wij de deelnemers ondersteunen. Afhankelijk van hun specifieke behoeften zetten we onze eigen experts of ons uitgebreide netwerk in om de juiste juridische omgeving te creëren, de beste vestigingsplaats te bepalen of te adviseren over samenwerkingsvormen met Poolse partners.’

Bron: VNO-NCW / MKB-Nederland